Elever og lærlinge

Hvidovre Kommune tilbyder elev- og lærlingeuddannelser med både faglige og personlige udviklingsmuligheder

Hvidovre Kommune har fået ansat de kontorelever der skal bruges i 2019. 

 

Forskellige elevtyper

Kontorelever

Som kontorelev i Hvidovre Kommune får du en bred uddannelse indenfor kontorfaget. Se denne video og hør hvad tidligere elever fortæller om at være kontorelev i Hvidovre Kommune (nyt vindue - Youtube).

 

Elevforløbet

Kontoruddannelsen i Hvidovre Kommune varer to år, og består primært af praktisk oplæring. Gennem din elevtid i Hvidovre Kommune skal du være i tre forskellige afdelinger af otte måneders varighed. Derudover skal du på tre skoleophold på Niels Brock på H.C Andersen Boulevard 2, 1553 KBH V. 

På skoleopholdene vil du blive undervist i emner, som er relevante for dit arbejde, fx sagsbehandling og lovgivning, og der vil på skoleopholdene være forskellige gruppeopgaver og hvert skoleophold afsluttes med individuelle tests.

I forbindelse med EU-undervisningen på 2. skoleophold er der mulighed for en studietur til Bruxelles.

Skoleopholdene afsluttes med en fagprøve med et selvvalgt emne, hvor du får en-to ugers skriveperiode hjemme, inden den skal afleveres. Den skriftlige aflevering skal forsvares ved en mundtlig eksamen.

 

Mulige afdelinger for kontorelever i Hvidovre Kommune

Du har som kontorelev mulighed for at komme rundt i mange forskellige afdelinger. Læs mere om kommunens afdelinger, og hvilke opgaver du som elev kan komme til at sidde med (pdf).

 

Uddannelseskrav

Du skal have gennemført en af følgende uddannelser:
EUX, HHX + 5 ugers EUS, HF + 10 ugers EUS, HTX + 10 uger EUS eller STX + 10 ugers EUS, - med adgang til kontoruddannelsen med specialer.

Over 25 år: Hvis du er over 25 år, og ikke har nogle af ovenstående forløb, skal du kontakte en handelsskole med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV), for at kunne komme i betragtning.

Hvis du har afsluttet en HG før 2005, kræver det også en realkompetencevurdering.

(Realkompetencevurderingen skal du sende sammen med ansøgningen)

 

Arbejdstid og løn

Som kontorelev i Hvidovre Kommunen har du en 37 timers arbejdsuge. Du får elevløn under hele uddannelsen, også under skoleopholdene. Du får desuden betalt bøger, transporten til skolen samt studieturen til Bruxelles.

Du får 14.329,82 kr. om måneden brutto på første år (under 25 år) og 15.082,08 kr. på andet år. Som voksenelev (over 25 år) får du 21.262,42 kr. om måneden brutto.

Du kan læse mere om uddannelsen ved at klikke på nedenstående link:


Hvis du har spørgsmål?

Kontakt Center for Personale og Løn

Tlf: 3639 3114 E-mail: per@hvidovre.dk

 

 

Social- og Sundhedsuddannelserne

I Hvidovre Kommune uddanner vi både social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever. Begge uddannelser er en erhvervsuddannelse der veksler mellem skole- og praktikuddannelse.

Skoleundervisningen foregår på Social- og sundhedsskolen Sosu C enten i Brøndby, Herlev eller Gladsaxe.

 

Adgangskrav

Fælles for uddannelserne er, at du skal have bestået Grundforløb 2 - GF2


Grundforløb 1 – 20 uger

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller har afsluttet folkeskolen inden for det seneste år, skal du på Grundforløb 1 og herefter Grundforløb 2.


Grundforløb 2 for unge, EUD – 20 uger
Hvis du er under 25 år, og har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du starte på Grundforløb 2.


Grundforløb 2 for voksne, EUV – 20 uger
Hvis du er 25 år og derover, skal du starte på Grundforløb 2

Når du har afsluttet Grundforløb 2, kan du søge ind på selve uddannelsen til social- og sundhedshjælper eller på social- og sundhedsassistent.

 

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper

Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder.

En social- og sundhedshjælper yder praktisk hjælp, personlig pleje og udfører omsorgsmæssige og rehabiliterende opgaver til ældre, handicappede og syge mennesker med behov for hjælp i dagligdagen.

En social- og sundhedshjælper kan arbejde i hjemmeplejen, på plejecentre, dagcentre/aktivitetscentre og lignende institutioner.

Hvidovre Kommune ansætter social- og sundhedshjælperelever 2 gange årligt. Holdene starter i januar og i august.

Til optaget i januar er ansøgningsfristen i oktober og til ansættelse i august er ansøgningsfristen i maj.

Vi annoncerer efter elever på www.praktikpladsen.dk (nyt vindue)

 

Uddannelse til social- og sundhedsassistent

Uddannelsen varer 2 år, 9 måneder og 3 uger

En social- og sundhedsassistent er en autoriseret sundhedsperson, der udfører sygepleje, rehabiliterende og genoptrænings opgaver hos ældre, syge og handicappede mennesker.

En social- og sundhedsassistent kan arbejde på hospital, plejecentre, i hjemmeplejen, inden for psykiatrien og lignende institutioner.

Hvidovre Kommune ansætter social- og sundhedsassistentelever 3 gange årligt i januar, april og i august.

Til optaget i januar er ansøgningsfristen i oktober, til ansættelse i april er ansøgningsfristen i januar, og i august er ansøgningsfristen i maj.

Vi annoncerer efter elever på www.praktikpladsen.dk (nyt vindue)

 

Hvis du allerede er uddannet social- og sundhedshjælper har du mulighed for at søge ind på assistentuddannelsen

Vi henviser i øvrigt til Sosu H’s hjemmeside for yderligere oplysninger:

 

Hvordan søger jeg?

Vi annoncerer efter elever på www.praktikpladsen.dk (nyt vindue)

 

Løn under uddannelserne

Som social- og sundhedselev får du løn under uddannelsen. Lønnen varierer fra person til person og vurderes på baggrund af alder og kompetencer herunder erhvervserfaring. Vi henviser endvidere til gældende overenskomst.

Du kan søge voksenelevløn, hvis du er fyldt 25 år, og har mindst ét års relevant erhvervserfaring på minimum 24 timer pr. uge indenfor de sidste 4 år.

 

Staffeattest

I Hvidovre Kommune lægger vi desuden vægt på, at du har en tilfredsstillende straffeattest.

 

Hvis du har spørgsmål?

Kontakt Uddannelsesgruppen på tlf.: 3634 0172