Indsend regnskab vedr. §18 - Støtte til frivilligt socialt arbejde

Dette skema bruges til regnskabsaflæggelse i forbindelse med aktiviteter/projekter som foreninger har fået bevilget §18-midler til.

Bemærk: Skemaet skal udfyldes særskilt for hver bevilling, hvilket betyder at man ikke må aflægge regnskabet samlet, hvis man har fået bevilget midler ved både 1. og 2. rundeuddeling i samme tildelingsår. Der skal desuden kun laves regnskab for det beløb, Hvidovre Kommune har bevilget, og altså ikke samtlige indtægter og udgifter for foreningen/projektet. Der skal ikke vedlægges bilag, boner mm. Dette skal kun kunne fremvises ved evt. revision. Vi gør opmærksom på, at samtlige felter skal udfyldes, før regnskabet kan indsendes.

Her skrives det årstal, som midlerne er bevilget i.
*
Her skrives det nummer, som du har fået oplyst i bevillingsskrivelsen, som Hvidovre kommune har sendt jer. Det kan fx være nummer 27.1-2015
*
*
*
*
*
*
*
Har foreningen/projektet ikke brugt alle de midler som Hvidovre Kommune har bevilget, så skal disse betales tilbage til Hvidovre Kommune. Midlerne skal returneres senest 3 uger efter regnskabets indsendelse. Pengene skal sættes ind på reg.nr. 4183, kontonr. 3000362, med teksten §18-returmidler samt jeres journalnummer. Fx 23.1-2015.
Beskriv gerne de overordnede budgetposter. Fx: Tryk af folder: 6000 kr. Information i avis: 3000 kr. I alt: 9000 kr. Her kan max skrives 500 tegn.
*
Beskriv gerne hvor mange, der har benyttet tilbuddet, hvor mange Hvidovreborgere der har benyttet tilbuddet, hvor mange frivillige der har været tilknyttet, hvordan det er gået og hvilke resultater projektet har opnået. Og skriv også årsag til, at projektet evt. ikke er gennemført. Her kan max skrives 1000 tegn.
*
*
*