§18-puljen

Kriterier for §18 puljen

Tilskud til frivilligt socialt arbejde ydes efter § 18 i Lov om Social Service. Det afgøres lokalt i kommunen, hvilke kriterier der skal opfyldes for at kunne opnå støtte fra §18 puljen. På denne side kan du læse, hvilke kriterier din forening skal opfylde for at kunne søge om §18 støtte.

Ansøgningsfrist på §18 puljen

Der uddeles støtte fra § 18 puljen to gange årligt - i foråret og efteråret. De præcise tidsfrister annonceres her på hjemmesiden og i Hvidovre Avis.

Regnskabsregler

Når din forening har modtaget støtte fra § 18 puljen i Hvidovre Kommune, skal I efterfølgende indsende regnskab over anvendelsen af midlerne.

Indsend regnskab §18

Dette skema bruges til regnskabsaflæggelse i forbindelse med aktiviteter/projekter som foreninger har fået bevilget §18-midler til. Bemærk: Skemaet skal udfyldes særskilt for hver bevilling, hvilket betyder at man ikke må aflægge regnskabet samlet, hvis man har fået bevilget midler ved både 1. og 2. rundeuddeling i samme tildelingsår. Der skal desuden kun laves regnskab for det beløb, Hvidovre Kommune har bevilget, og altså ikke samtlige indtægter og udgifter for foreningen/projektet. Der skal ikke vedlægges bilag, boner mm. Dette skal kun kunne fremvises ved evt. revision. Vi gør opmærksom på, at samtlige felter skal udfyldes, før regnskabet kan indsendes.