Kan dit barn gå til modersmålsundervisning?

Hvidovre Kommune tilbyder modersmålsundervisning for børn, der bor i kommunen, går i 0. -9. klasse og er børn af statsborgere fra lande i Europa (EU og EØS)

Modersmålsundervisning - hvem, hvad, hvordan

Hvem kan få modersmålsundervisning

Børn af forældre med statsborgerskab fra følgende lande, kan gå til modersmålsundervisning:

  • EU-lande 
  • Island, Norge, Liechtenstein, Færøerne og Grønland (EØS-lande)

HUSK: Dit barn skal gå i 0. - 9. klasse og bo i Hvidovre Kommune. Forældrene/forsørgerne skal bo i Danmark.
Forældre med dobbelt statsborgerskab kan også tilmelde deres barn til modersmålsundervisning.
Det er uden betydning om den ene forældre er dansk (statsborger og étsproget).

Hvad er formålet med modersmålsundervisning

Formålet med undervisningen er at:

  • Udvikle dit barn sprogligt og personligt ved at styrke de sprog, som barnet anvender i dagligdagen
  • Øge dit barns lyst til at beskæftige sig med sprogviden om samspillet mellem forskellige kulturer i det danske samfund og fra barnets egen baggrund.

Hvornår og hvor foregår undervisningen

Undervisningen foregår i København eller i en anden nabokommune. Stedet afhænger af, hvilket sprog dit barn skal undervises i.
Undervisningen foregår lørdag formiddag eller på hverdage efter normal skoletid og varer op til 3 timer én gang om ugen.
Hvidovre Kommune benytter sig af undervisning i andre kommuner, men organiserer ikke selv modersmålsundervisning, fordi elevtallet ikke er tilstrækkeligt til at oprette et hold.

Hvad koster modersmålsundervisning

Hvidovre Kommune betaler for undervisningen og for offentlig transport mellem barnets bopæl og det sted, hvor undervisningen foregår. Du får som forælder udbetalt transportudgifter til bus, tog og metro ved skoleårets slutning.

Beløbet dækker transporten de gange, dit barn har deltaget i modersmålsundervisning.

Du får automatisk ved skoleårets slutning brev om, at kommunen dækker transporten til modersmålsundervisningen. Sammen med brevet følger det beløb, du får udbetalt.

Tilmelding

Du skal aflevere et udfyldt skema fra Hvidovre Kommune. Skemaet skal du bede om at få på dit barns skole. Skemaet skal herefter afleveres på dit barns skole for at tilmelde barnet til modersmålsundervisning. 

Skemaet kan du få på skolen i maj måned.

Tilmelding SENEST den 26. juni.

Tilmeldingen er bindende, og dit barn har pligt til at møde op til modersmålsundervisningen.

Spørgsmål om modersmålsundervisning?

Hvis du har spørgsmål om tilmelding, transport og hvor det foregår, kan du henvende dig til Center for Skole og Uddannelse.