Handleplan for tosprogede elever

Hvidovre Kommunes handleplan for tosprogede elever er en del af den indsats, som har til formål at løfte tosprogede elevers faglige præstationer og trivsel.

Folkeskolerne i Hvidovre Kommune vil arbejde for, at tosprogede elever, der modtager støtte i dansk som andetsprog, opnår bedre faglige resultater og at flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

Folkeskolerne i Hvidovre Kommune møder tosprogede børn med positive forventninger og passende faglige krav sådan at:

Elever med dansk som andetsprog trives og er fagligt i stand til at gennemføre folkeskolen på lige fod med øvrige elever og til at gennemføre en ungdomsuddannelse
.

Målene med handleplanen er at:

  • Udligne karakterforskelle mellem elever med dansk som andetsprog og øvrige elever ved at tosprogede elever opnår samme niveau som de øvrige elever.
  • Skolerne integrerer dansk som andetsprog som en del af den faglige undervisning, sådan at elevernes begrebsverden udvikler sig i takt med hele klassens.
  • Forældre til tosprogede børn føler sig velkomne i skolen med egne erfaringer og ressourcer og forstår at deres opbakning til skolen i sig selv har betydning for barnets trivsel og faglige udvikling.

Handleplan for tosprogede elever (pdf) i Hvidovre Kommune, vedtaget i Børne- og Undervisningsudvalget, juni 2014

Relateret indhold