Dansk som andetsprog - for elever med et andet modersmål end dansk

Et barn med et andet sprog end dansk som modersmål, kan have brug for ekstra støtte til sin sproglige udvikling. I Hvidovre Kommune er der forskellige former for støtte til tosprogede børn

Dansk som andetsprog for tosprogede elever

Børn som vokser op med et eller flere andre sprog end dansk, kan have behov for støtte til at udvikle det danske sprog.

Formålet med undervisning i dansk som andetsprog er at udvikle tosprogede elevers danske sprog sådan, at eleverne kan forstå og anvende talt og skrevet dansk.

Undervisningen i dansk som andetsprog skal: 

  • Styrke elevens lyst til at bruge dansk.
  • Gøre eleven bevidst om, hvordan deres egen kulturelle baggrund og kulturen i det danske samfund påvirker hinanden.
  • Udvikle elevens lyst og evne til at deltage aktivt og på lige for med andre i skolen og i samfundslivet.
  • Styrke elevens selvværd.
  • Styrke sprog - som kilde til at udvikle personlig og kulturel identitet.

Undervisningen er tæt knyttet til skolens øvrige fag.

Dansk som andetsprog foregår:

  • Som en del af undervisningen i den almindelige klasse.
  • Uden for den almindelige undervisning og på et andet tidspunkt.

Alle børn, der ikke har et sprog, som svarer til børn på samme alder, tilbydes inden skolestart at få deres sprog vurderet. Sprogvurderingen sker gennem børnehaven. Hvilken støtte barnet har brug for kan en individuel vurdering give et billede af. 

Handleplan for tosprogede elever

Velkommen til den danske folkeskole

film (nyt vindue) og folder (nyt vindue)dansk, engelsk, tyrkisk, somalisk, arabisk og afghansk (dari).