Sporet

Læs her om skoletilbuddet Sporet

Sporet 

Sporet er et alternativt skoletilbud for børn i alderen 12-16 år. Børnene bliver visiteret gennem visitationsudvalget i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Visitationsudvalget afholder møde sidste mandag i hver måned.

De børn og unge, som bliver visiteret til skolegang på Sporet, er blevet vurderet af distriktsskolens egen psykolog. Psykologen indstiller barnet til Børne- og Velfærdsforvaltningens visitationsudvalg, som sammen tager beslutning om den videre skolegang. 

Du kan læse mere på Sporets hjemmeside.