Gruppeordninger i skoler

Her kan du læse om de forskellige specialundervisningstilbud

I Hvidovre Kommune kan vi tilbyde forskellige specialundervisningstilbud, målrettet dit barns særlige behov. Herunder kan du læse, hvad de forskellige tilbud indeholder.

Alle børn bliver henvist gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (nyt vindue).

Læs om Gruppeordningerne i skoler

Børn med generelle indlæringsvanskeligheder

"Huset" på Avedøre Skole (nyt vindue)

Børn med autismespektrumsforstyrrelser

Frydenhøjskolens gruppeordning, K-klasserne (nyt vindue)

Børn med generelle indlæringsvanskeligheder, samt udviklingsforstyrrelser og specifikke indlæringsvanskeligheder

Specialtilbuddet på Præstemoseskolen (nyt vindue)

Børn med autismespektrumsforstyrrelser eller lignende, f.eks. sansemæssige og kommunikations- og sprogforstyrrelser

E-klasserne på Gungehusskolen (nyt vindue)

Normaltbegavede børn, der har opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD eller lignende vanskeligheder 

Holmegårdsskolens gruppe 26-27 (nyt vindue). 

Unge i alderen 14-17 år, der befinder sig kognitivt inden for normalområdet, men ofte har oplevet flere skoleskift og er præget af en negativt defineret skolehistorie

Ungdomsskolens dagundervisning (nyt vindue)