AKT - støtte til elevers adfærd, kontakt og trivsel

På alle skoler er der ansat AKT lærere/vejledere. AKT står for Adfærd Kontakt og Trivsel

AKT-læreren arbejder for at forbedre trivsel på skolen ved at:

  • Arbejde med klassens sociale samspil.
  • Hjælpe lærere med at målrette undervisningen til de af klassens elever, der har vanskeligheder i forhold til adfærd, kontakt og trivsel.
  • Vejlede og supervisere kolleger.

En AKT-lærer eller en AKT-vejleder er skolens ressourceperson på områder, der handler om elevernes trivsel og psykiske undervisningsmiljø.

AKT-læreren opnår særlige kvalifikationer gennem kurser og efteruddannelse.

AKT-lærer/vejleder er en stillings- og funktionsbetegnelse.