Støtte i undervisningen

Gruppeordninger i skoler

Her kan du læse om de forskellige specialundervisningstilbud

Sporet

Læs her om skoletilbuddet Sporet

Inklusion

Inklusion er en overordnet politisk vision. Du kan på denne side læse mere om inklusionsbegrebet

AKT - adfærd, kontakt og trivsel

På alle skoler er der ansat AKT lærere/vejledere. AKT står for Adfærd Kontakt og Trivsel

Antimobbepolitik

Her kan du læse om, hvem du skal kontakte, hvis et barn bliver mobbet

Hjælpemidler

Der er mulighed for at få hjælpemidler til brug i skolen for børn i svære vanskeligheder.

Læsevanskeligheder og dysleksi

Er du bekymret for dit barns læseudvikling?

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Her kan du læse om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning