Forældretilfredshed

Hvidovre Kommune undersøger løbende forældrenes tilfredshed med kommunens skoler, SFO'er og klubber

Undersøgelse af forældretilfredshed 

Hvidovre Kommune har for tredje gang undersøgt forældrenes tilfredshed med deres børns skole, SFO eller klub. Undersøgelsen fandt sted fra 29. oktober til 2. december 2018. Undersøgelsen er gennemført blandt forældre til 5992 børn, og svarprocenten var på 65 procent. 

Du kan fra 1. april 2019 finde rapporterne om dit barns skole, SFO eller klub på Skoleporten og klubbens hjemmeside. 

Der er desuden udarbejdet en hovedrapport for alle Hvidovre Kommunes skoler, SFO'er og klubber, som viser den gennemsnitlige tilfredshed i kommunen. 

Klik på links nedenfor for at se de samlede hovedrapporter fra 2018, 2016 og 2014.