Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Frit skolevalg og skoleskift

Skoleskilt
Overvejer du at skifte dit barns skole, kan du her læse reglerne om frit skolevalg

Regler og information om frit skolevalg

Baggrunden for frit skolevalg og kapacitetsgrænsen

Det frie skolevalg er indført ved en ændring af Folkeskoleloven i 2005. Det frie skolevalg betyder, at du frit kan vælge en folkeskole til dit barn, uanset hvilken kommune eller hvor i kommunen den ligger. Den eneste betingelse for at få en plads på en ønsket skole er, at der er plads. I Hvidovre Kommune har Kommunalbestyrelsen vedtaget en grænse på 24 elever pr. klasse. Når der er 24 elever i en klasse, kan der ikke optages børn fra andre distrikter eller kommuner.

Sygekørsel ved brugen valg af frit skolevalg

Hvis du vælger at benytte det frie skolevalg efter 4. juni 2012, vil dit barn ikke være berettiget til at få bevilget sygekørsel. Det vil sige kommer dit barn til skade og ikke selv kan gå til skole, skal I selv sørge for at barnet bliver transporteret til skolen.

Kriteriet for optag ved indskrivningen

Når der er indskrivning kan du søge om at få dit barn på en anden skole end distriktsskolen. Det gør du ved at søge om det via selvbetjeningsløsningen, der er tilgængelig under indskrivningen. 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at børnene optages på skolerne i denne rækkefølge:

  1. Distriktets børn er garanteret en plads og optages først
  2. Søskendebørn optages derefter (Elever med søskende på en anden skole end distriktsskolen optages på samme skole, hvis forældrene ønsker det. Søskendekriteriet gælder kun for de forældre, der har større børn i skolen samme år, som 0. klasserne starter. Søskendekriteriet i Hvidovre Kommunes folkeskoler gælder ikke for børn bosat i andre kommuner, selv om deres søskende allerede går på en skole i Hvidovre).  
  3. Der friholdes plads til tilflyttere
  4. Til sidst kan der optages børn fra andre distrikter eller kommuner.

Klage over afslag på optagelse i forbindelse med indskrivningen

Hvis du under indskrivningen modtager et afslag på ansøgning om frit skolevalg, kan du indenfor fire uger efter modtagelse af afgørelsen skriftligt klage til Center for Skole og Uddannelse. Center for Skole og Uddannelse foreligger din sag for Børne- og Undervisningsudvalget, der kan beslutte at imødekomme din ansøgning eller fastholde afslaget. Får du afslag af Børne- og Undervisningsudvalget, kan du ikke klage over afgørelsen til højere administrativ instans.

Skoleskift i løbet af skoleåret

Hvis du i løbet af skoleåret eller senere i skoleforløbet gerne vil skifte dit barns skole, skal du henvende dig til den skole, du søger. Skolens leder afgør, om dit barn kan optages på skolen eller ej. Afgørelsen er alene baseret på, om der er plads på skolen. Er der ikke plads kan dit barn ikke optages på skolen.

Hvis der er plads på den ønskede skole og du ønsker at flytte dit barn fra nuværende skole, skal du sende en mail til barnets skole om udmeldelsen. Se mailadresse på skolens hjemmeside.

Klage over afslag modtaget i løbet af skoleåret

Hvis du modtager et afslag på optag på en skole i løbet af et skoleår eller senere i skoleforløbet, kan du søge Børne- og Undervisningsudvalget om dispensation. Du skal skriftligt henvende dig til Center for Skole og Uddannelse med din ansøgning. Center for Skole og Uddannelse forelægger din sag for Børne- og Undervisningsudvalget, der kan beslutte at imødekomme din ansøgning eller fastholde afslaget. Får du afslag af Børne- og Undervisningsudvalget, kan du ikke klage over afgørelsen til højere administrativ instans.

Hvad siger lovgivningen

Bestemmelserne om frit skolevalg er beskrevet i Folkeskoleloven § 36 (nyt vindue)