Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forsikring af dit barn i skolen

Det er forældrenes eget ansvar at tegne en privat ulykkesforsikring på sit barn/sine børn, som skal starte i skole og SFO

Når dit barn skal starte i skole er det vigtigt som forældre at tegne en privat ulykkesforsikring på barnet/børnene.

Hvidovre Kommune opfordrer alle forældre til at tegne heltidsulykkesforsikring for deres børn, som også dækker tandskader og skader, der giver varige mén.

Private ulykkesforsikringer har særlige regler omkring nærmere bestemte farlige sportsgrene, spørg i forsikringsselskabet. Hvidovre Kommunes institutioner arrangerer ikke deltagelse i sådan sport.

Børn og forsikring i skolen

Tandskader

Hvis barnet får tandskader, behandles disse af den kommunale tandpleje indtil barnet fylder 18 år. Hvis en eventuel skade kræver behandling efter at barnet er fyldt 18 år, skal denne behandling ske hos egen tandlæge og for egen regning.

Børnenes ejendele

Institutionen har intet ansvar for de ejendele, som børnene og deres forældre selv medbringer. Det gælder tøj, briller, smykker, legetøj, penge, elektronisk udstyr, cykler m.v.
Institutionen har ikke en forsikring, der dækker børnenes private ejendele.

Børnenes erstatningsansvar

Børn er - ligesom voksne - erstatningsansvarlige for skader, som de forvolder på andre mennesker og andres ejendele. Dette gælder både ved aktiviteter i institutionen, ved aktiviteter der afholdes udenfor institutionen, for eksempel udflugter, lejrskoler, virksomhedsbesøg, børnefødselsdage eller lignende. Børnene er også erstatningsansvarlige for det undervisningsmateriale, som skolen stiller rådighed.

Familiens indboforsikring har muligvis en ansvarsdækning, der i nogle tilfælde kan betale for det erstatningskrav, som bliver rejst overfor barnet, spørg i dit forsikringsselskab.

Der gælder særlige regler for helt små børn, spørg i dit forsikringsselskab.

Transport af børn i biler

Når børn er passagerer i en bil eller bus er børnene dækket af køretøjets ansvarsforsikring efter Færdselslovens bestemmelser. Dækningen gælder uanset, om transporten sker i en privat bil eller køretøj ejet af institutionen og omfatter al kørsel, uanset formål. Ved planlagt kørsel vil institutionen indhente forældrenes tilladelse.

Kørsel med børn uden forældrenes tilladelse, vil kun ske i akutte nødsituationer.