Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Frit valg

Tom legeplads
Frit valg af dagtilbud betyder, at I kan vælge at skrive jeres barn op til et af Hvidovre Kommunes dagtilbud eller et dagtilbud i en anden kommune

Frit valg af dagtilbud på tværs af kommunegrænser

Hvad er frit valg af dagtilbud?

I nogle situationer kan det være praktisk at få jeres barn passet i en anden kommune end jeres bopælskommune. Det kan for eksempel være fordelagtigt, hvis I bor tæt på en kommunegrænse og har kortere afstand til et dagtilbud i nabokommunen. En anden grund kan være, at I gerne vil have jeres barn passet i den kommune, hvor I arbejder. I har som forældre mulighed for at vælge frit.

I skal dog være opmærksomme på, om den kommune I ønsker at få jeres barn passet i, har lukket for ventelisten for børn, som ikke bor i kommunen.

Læs mere om ventelistelukning (nyt vindue)

Hvad koster en plads i en anden kommune?

Jeres egenbetaling for en plads i et dagtilbud i en anden kommune udgør forskellen mellem tilskuddet fra Hvidovre Kommune, og bruttodriftsudgiften for det benyttede dagtilbud i den anden kommune. Tilskuddet træder i kraft fra den dato, hvor barnet har pasningsgaranti i Hvidovre Kommune.

I kan henvende jer til Pladsanvisningen i Hvidovre Kommune, hvis I har spørgsmål til udregningen af taksten.

Hvis bruttodriftsudgifterne for en plads er højere i den kommune, hvor jeres barn er indskrevet, end i Hvidovre Kommune, kan det betyde, at I som forældre skal betale ekstra for pladsen. Hvis det er omvendt, kan det betyde, at I skal betale mindre for dagtilbudspladsen.  

Her vises forældrebetalingen for en plads i nabokommuner til Hvidovre Kommune. Hvis I har brug for at få oplyst prisen for en plads i andre kommuner end vist her, kan I kontakte Pladsanvisningen.

København vuggestue med mad 

4.475,00 kr.

København børnehave med mad 

2.402,00 kr.

København dagpleje

4.438,00 kr.

Frederiksberg vuggestue med mad

3.590,00 kr.

Frederiksberg børnehave med mad

2.133,50 kr.

Brøndby vuggestue med mad

4.340,00 kr.

Brøndby børnehave med mad

2.391,25 kr.

Rødovre vuggestue med mad

3.718,39 kr. 

Rødovre

børnehave med mad

2.396,43 kr.

Rødovre dagpleje

3.193,75 kr.

Hvis vi skal flytte?

Hvis I flytter til en anden kommune, har jeres barn ret til at blive gående i sit nuværende dagtilbud. Et barn, der i forbindelse med flytning, bevarer en plads i et dagtilbud i fraflytningskommunen, har ikke ret til at flytte til et andet dagtilbud i fraflytningskommunen (fx fra vuggestue til børnehave), medmindre der er tale om en kombineret institution, hvor der sker automatisk flytning fra vuggestue til børnehave.

Den nye bopælskommune opkræver betaling for jeres barns plads i pasningskommunen fra flyttedato.