Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Takster og tilskud

Vuggestuebarn
Her kan du se Hvidovre Kommunes takster for SFO og klubber samt søskendetilskud og tilskud til økonomisk friplads.

Takster og tilskud

Takster for dagtilbud gældende fra 1. januar 2018

Dagpleje 2.901 kr. pr. måned
Vuggestue 0-2 år ex. mad 2.853 kr. pr. måned
Vuggestue 0-2 år inkl. mad 3.582 kr. pr. måned
Børnehave 3-6 år ex. mad 1.883 kr. pr. måned
Børnehave 3-6 år inkl. mad 2.570 kr. pr. måned

Læs mere om takster på Borger.dk (nyt vindue)

I Hvidovre Kommune opkræves der vuggestuetakst, når barnet er mellem 0 og 3 år, og børnehavetakst fra den 1. i den måned, barnet fylder 3 år og indtil skolestart.

Børn i Hvidovre Kommunes kombinerede institutioner kan begynde i en børnehavegruppe/fleksgruppe, inden de er fyldt 3 år. Det er ledelsen af det enkelte dagtilbud, der i samråd med personalet, beslutter dette ud fra hensynet til barnet og børnegruppen.

Et af de overordnede formål i dagtilbudsloven er, at børns overgange mellem forskellige tilbud skal tilrettelægges, så de er så ukomplicerede og harmoniske som muligt. Børnene skal opleve overgangene som naturlige i forhold til barnets personlige og aldersmæssige udvikling. Det betyder, at et barn der rykker fra en vuggestuegruppe til en børnehavegruppe, skal imødekommes med de behov, barnet har.

Det skal bemærkes, at normeringen i en vuggestuegruppe/fleksgruppe/børnehavegruppe kan variere efter børnenes behov. Det er lederen af det enkelte dagtilbud som er ansvarlig for gruppernes sammensætning. Typisk er normeringen i vuggestuegruppe højere end i en børnehavegruppe, mens normeringen i en fleksgruppe typisk er mindre end i en vuggestuegruppe og højere end i en børnehavegruppe.

Forældrebetalingen vil indeholde udgifter til bl.a. bleer frem til den 1. i den måned, barnet fylder 3 år, selvom barnet er rykket ind i en børnehavegruppe/fleksgruppe.

 

Takster for kombinationstilbud 

Taksterne nedenfor er eksempler på prisniveauet for deltidspladsen i et dagtilbud i forbindelse med et kombinationstilbud. I kan som familie ansøge om det timeantal i et dagtilbud, som passer jeres arbejdsbetingede behov. 

Takster for vuggestue

41,5 timer om ugen 2.299 kr. pr. måned
35 timer om ugen 1.939 kr. pr. måned 
25 timer rom ugen 1.385 kr. pr. måned

Takster for børnehave

41,5 timer om ugen 1.517 kr. pr. måned
35 timer om ugen 1.280 kr. pr. måned 
25 timer rom ugen 914 kr. pr. måned

Takster for dagpleje

41,5 timer om ugen 2338 kr. pr. måned
35 timer om ugen 1.972 kr. pr. måned 
25 timer rom ugen 1.408 kr. pr. måned

Tilskud for kombinationstilbud 

Tilskudstaksterne nedenfor er eksempler på det beløb, familier kan modtage i forbindelse med et kombinationstilbud. Beløbet er et tilskud til den private fleksible pasningsordning jeres barn skal gå i, i kombination med deltidspladsen i dagtilbuddet. 

10 timer om ugen 1.217 kr. pr. måned
16 timer om ugen 1.948 kr. pr. måned
26 timer om ugen 3.165 kr. pr. måned 

Læs mere om det særlige pasningstilbud "Kombinationstilbud".

Takster for SFO og klubber gældende fra 1. januar 2018

SFO  1247 kr. pr. måned
Fritidsklub/SFO2  385 kr. pr. måned
Ungdomsklub/SFOUK 185 kr. pr. måned

Læs mere om takster på Borger.dk (nyt vindue)

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis der er mere end et barn i husstanden, som går i enten vuggestue, børnehave, kombineret institution eller SFO 1. Du betaler fuld pris for dyreste plads, og halv pris for øvrige pladser. Der ydes ikke søskendetilskud til børn optaget i fritids- og ungdomsklub.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptiv søskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Økonomisk friplads

Du kan søge om tilskud til nedsættelse af din betaling af dagtilbud og SFO. Tilskuddet er afhængig af din indkomst.

Hvis din husstands samlede aktuelle A-indkomst er under kr. 516.800 årligt, kan du søge om helt eller delvis tilskud til forældrebetalingen - gældende fra den 1. i efterfølgende måned.  Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn. Dette gælder for børn, der bor i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.

Fripladsskalaens grænser forhøjes med 58.211 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Ansøgning om økonomisk friplads skal søges via Digital Pladsanvisning. Her kan du også lave en beregning på din egenbetaling.

Udover økonomisk friplads kan der i særlige tilfælde ydes:

Behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud.

Socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.